ຫຼັກສູດພື້ນຖານການຂຽນແອັບພິເຄຊັ່ນນຳໃຊ້ Flutter (Android)

ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານການຂຽນແອັບພິເຄຊັ່ນໂດຍນຳໃຊ້ Flutter

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ

ສ້າງໂດຍ Santi Phannolath ອັບເດດຫຼ່າສຸດ 09/08/2022 16:06

499,000.00₭ 859,000.00₭ 41.91% ເປີເຊັນ

ສິ່ງທີ່ປະກອບມີ

 • 23:10 ວີດີໂອຕາມຄວາມຕ້ອງການ
 • 9 ບົດຮຽນ
 • 1 ວຽກບ້ານ
 • 1 ວຽກບ້ານ
 • ຮອງຮັບສະມາດໂຟນ
 • ໃບຢັ້ງຢືນຫຼັງຮຽນຈົບ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະຮຽນຮູ້

 • ການກຽມພ້ອມກ່ອນການພັດທະນາ
 • ຮູ້ຈັກກັບພື້ນຖານຂອງ Flutter
 • ການສ້າງແອັບພິເຄຊັ່ນ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃນ ໂທລະສັບຈຳຮອງ ຫຼື ໂທລະສັບແທ້
ແນະນຳຫຼັກສູດ - ພື້ນຖານການຂຽນແອັບພິເຄຊັ່ນນຳໃຊ້ Flutter 1 ບົດຮຽນ
ການຕິດຕັ້ງ Framework ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆກ່ອນການພັດທະນາ 1 ບົດຮຽນ
ລົງເລິກ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ State ແລະ ວິທີຈັດການພື້ນຖານ 0 ບົດຮຽນ
ສ້າງແອັບພິເຄຊັ່ນຄິດໄລ່ເລກພື້ນຖານນຳໃຊ້ Flutter 0 ບົດຮຽນ

ຄວາມຕ້ອງການ

 • ມີຄອມພິວເຕີເປັນຂອງຕົນເອງເຊິ່ງສະເປັກຄອມທີ່ຕ້ອງການມີດັ່ງນີ້:Ram 4GB ຂຶ້ນໄປ, ມີຄວາມຈຳເຫຼືອທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ 30GB ຂຶ້ນໄປ.
 • ມີ Smart Phone ຂອງຕົນເອງທີ່ສາມາດໃຊ້ງານ Debug Mode ໄດ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ Simulator Device ແທນໄດ້

ລາຍລະອຽດ

ຮຽນພື້ນຖານຂອງ Flutter, ໃຫ້ສາມາດຂຽນແອັບພິເຄຊັ່ນພື້ນຖານ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃນ Simulator-Device (ໂທລະສັບຈຳຮອງ) ຫຼື Real-Device (ໂທລະສັບແທ້) ໄດ້.

ອາຈານສອນ

1 ຫຼັກສູດຮຽນ

1 ນັກຮຽນ

0 Reviews

Santi Phannolath

App Developer
More works more profits.