ການນຳໃຊ້-ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມຂາຍສິນຄ້າ LEE MEDIA POS + Source Code ນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ

ຫາກນັກສຶກສາທ່ານໃດຕ້ອງການໂປຣແກຣມຂາຍສິນຄ້າ ເພື່ອນຳໃຊ້ຕົວຈິງຫຼືນຳໄປພັດທະນາຕໍ່ ສາມາດສະໝັກຮຽນຄອສ໌ນີ້ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ທັງຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ,ການນຳໃຊ້ ແລະ ຊຸດໂຄດໂປຣແກຣມ+ຖ້ານຂໍ້ມູນໄປພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ເລີຍ

ລະດັບປານກາງ

ສ້າງໂດຍ vansaly ອັບເດດຫຼ່າສຸດ 07/12/2023 14:20

850,000.00₭ 1,500,000.00₭ 43.33% ເປີເຊັນ

ສິ່ງທີ່ປະກອບມີ

 • 13:06:00 ວີດີໂອຕາມຄວາມຕ້ອງການ
 • 2 ບົດຮຽນ
 • 1 ວຽກບ້ານ
 • ຮອງຮັບສະມາດໂຟນ
 • ໃບຢັ້ງຢືນຫຼັງຮຽນຈົບ

ເບິ່ງວີດີໂອ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະຮຽນຮູ້

 • 1. ນັກຮຽນຈະໄດ້ໂປຣແກຣມຂາຍສິນຄ້າ LEEMEDIA POS
 • ໄປໃຊ້ຟຣີ ຫຼື ສຶກສາພັດທະນາຕໍ່ແບບເຕັມລະບົບ
 • 2. ການຕິດຕັ້ງໃສ່ Localhost ເພື່ອນຳໃຊ້
 • 3. ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ
 • 4. ການເພີ່ມໝວດສິນຄ້າ,ລາຍການສິນຄ້າເພື່ອທຳການຂາຍ
 • 5. ການພີມບາໂຄດສິນຄ້າ
 • 6. ການຈັດຊື້ສິນຄ້າເຂົ້າສາງ
 • 7. ການຂາຍສິນຄ້າແບບ POS ການຮັບເງິນ ແລະ ພີມບິນ
 • 8. ການຈັດການຜູ້ໃຊ້ງານ
 • 9. ການເບິ່ງລາຍງານ

ບົດຮຽນ

ເນື້ອຫາທັງໝົດ ຫຍໍ້ເຂົ້າໝົດ

2 ບົດຮຽນ

13:06:00

ການດາວໂຫຼດໄຟ້ໂປຣແກຣມ 1 ບົດຮຽນ
ການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມໃສ່ Localhost ເພື່ອນຳໃຊ້ 1 ບົດຮຽນ
ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ 0 ບົດຮຽນ
ການເພີ່ມໝວດສິນຄ້າ,ລາຍການສິນຄ້າເພື່ອທຳການຂາຍ 0 ບົດຮຽນ
ການພີມບາໂຄດສິນຄ້າ 0 ບົດຮຽນ
ການຈັດຊື້ສິນຄ້າເຂົ້າສາງ 0 ບົດຮຽນ
ການຂາຍສິນຄ້າແບບ POS ການຮັບເງິນ ແລະ ພີມບິນ 0 ບົດຮຽນ
ການຈັດການຜູ້ໃຊ້ງານ 0 ບົດຮຽນ
ການເບິ່ງລາຍງານ 0 ບົດຮຽນ

ຄວາມຕ້ອງການ

 • 1.ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ຄອມ+internet
 • 2.ພື້ນຖານ PHP
 • 3.ພື້ນຖານ MySQL
 • 4. ໂປຣແກຣມຈຳລອງເຊີເວີ້ເຊັ່ນ: Xampp / appserv / wamp
 • server ຫຼືອື່ນໆກໍ່ໄດ້
 • 5. Code Editor ເຊັ່ນ: VS CODE / Notepad ຫຼື ອື່ນໆ

ລາຍລະອຽດ

ການຮຽນນີ້ເໝາະສຳຫຼັບຜູ້ທີມີປະສົບການດ້ານການນຳໃຊ້ PHP+MySQL ມາກ່ອນຈຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ສະບາຍເພາະລະບົບໂປຣແກຣມນີ້ສ້າງຈາກ PHP+MySQL+Laravel Framework ເປັນຫຼັກ

ຫາກນັກສຶກສາທ່ານໃດຕ້ອງການໂປຣແກຣມຂາຍສິນຄ້າ ເພື່ອນຳໃຊ້ຕົວຈິງຫຼືນຳໄປພັດທະນາຕໍ່ ສາມາດສະໝັກຮຽນຄອສ໌ນີ້ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ທັງຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ,ການນຳໃຊ້ ແລະ ຊຸດໂຄດໂປຣແກຣມ+ຖ້ານຂໍ້ມູນໄປພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ເລີຍ

ອາຈານສອນ

(5.00)

2 ຫຼັກສູດຮຽນ

2 ນັກຮຽນ

1 Reviews

vansaly

CEO
ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສູນຄອມພິວເຕີ LD ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ແລະ ບໍລິສັດ LDM-POS

ນັກຮຽນສົ່ງຂ່າວ

5.00

ຈາກ 1 ຄຳສົ່ງຂ່າວ

100%

0%

0%

0%

0%

ສະບາຍດີ ອຈ ຕ້ອງການດາວໂຫຼດ ໂຄດເຮັດແນວໃດ