ການສ້າງຝາຍ Window USB For Setup

ອັດຝາຍວີນໂດເຂົ້າ USB ຜ່ານໂປຣແກຼມ Rufus

ລະດັບປານກາງ

ສ້າງໂດຍ Syphone ອັບເດດຫຼ່າສຸດ 06/02/2021 23:51

ຟຼີ

ສິ່ງທີ່ປະກອບມີ

  • 1 ບົດຮຽນ
  • ຮອງຮັບສະມາດໂຟນ
  • ໃບຢັ້ງຢືນຫຼັງຮຽນຈົບ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະຮຽນຮູ້

  • 1.ນັກຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ການສ້າງຝາຍວີນໂດລົງໃນ usb ແລະ ສາມານຳເອົາໄປເປັນບົດຮຽນແລະໃຊ້ງານໄດ້
ການສ້າງຝາຍ Window USB For Setup 1 ບົດຮຽນ

ຄວາມຕ້ອງການ

  • 1.ການໃຊ້ໂປຣແກຼມ rufus
  • 2.ການໂລດແລະອັບເດດຝາຍວິນໂດ
  • 3.ການລົງວິນໂດເວີຊັນຕ່າງໆ

ອາຈານສອນ

3 ຫຼັກສູດຮຽນ

14 ນັກຮຽນ

0 Reviews

Syphone

ອາຈານສອນ