⇪ ດາວໂຫຼດ & ຕິດຕັ້ງ Adobe Premiere PRO CC 2020 - EP.0 ✅ ຟຣີ 100%

⦿ IT/Graphix Design & Media 💻 #ເດັກໄອທີໂປຼເຈັກ໌

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ

ສ້າງໂດຍ ເດັກໄອທີໂປຼເຈັກ໌ ອັບເດດຫຼ່າສຸດ 08/02/2021 16:12

ຟຼີ

ສິ່ງທີ່ປະກອບມີ

  • 1 ບົດຮຽນ
  • ຮອງຮັບສະມາດໂຟນ
  • ໃບຢັ້ງຢືນຫຼັງຮຽນຈົບ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະຮຽນຮູ້

  • ວິທີການດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມ Adobe Premiere Pro
ວິທີດາວໂຫຼດ & ຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມ Adobe Premiere PRO CC 2020 1 ບົດຮຽນ

ຄວາມຕ້ອງການ

  • ສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິດບັດການວິນໂດເທົ່ານັ້ນ

ອາຈານສອນ

7 ຫຼັກສູດຮຽນ

97 ນັກຮຽນ

0 Reviews

ເດັກໄອທີໂປຼເຈັກ໌

⦿ IT/Graphix Design & Media 💻
" ເດັກໄອທີ " ທີ່ມີຄວາມຮັກ-ມັກໃນເລື່ອງໄອທີ, ຄອມພິວເຕີ, ມັກການອອກແບບ, ມັກທີ່ຈະຊອກຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ທີ່ຕົນມີໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈ ຜ່ານ Youtube ພາຍໃຕ້ " https://www.youtube.com/c/dekitproject/featured " ໃນນາມ " ເດັກໄອທີໂປຼເຈັກ໌ " ທີ່ເຮັດວຽກປະຈໍາ ແລະ ຮັບວຽກ Freelance ເພື່ອລ້ຽງຊີບ