ຫຼັກສູດ ໄອທີ ຂັ້ນພື້ນຖານດ້ວຍ Google Workspace ແຫ່ງຍຸກ 4.0 ທຸກຢ່າງອອນລາຍ

ເປີດສອນຫຼັກສູດ ໄອທີ ຂັ້ນພື້ນຖານດ້ວຍ Google Workspace ຍຸກ 4.0 ເຊິ່ງນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຕັ້ງແຕ່ການສ້າງ Email, ການນຳໃຊ້ Google Drive, ການສ້າງເອກະສານທາງການ ແບບອອນລາຍ ດ້ວຍ Word....

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ

ສ້າງໂດຍ ຈັນທະວິໄລ ບຸນທະລາ ອັບເດດຫຼ່າສຸດ 03/05/2023 04:20

490,000.00₭ 990,000.00₭ 50.51% ເປີເຊັນ

ສິ່ງທີ່ປະກອບມີ

  • 19 ບົດຮຽນ
  • ຮອງຮັບສະມາດໂຟນ
  • ໃບຢັ້ງຢືນຫຼັງຮຽນຈົບ

ເບິ່ງວີດີໂອ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະຮຽນຮູ້

  • ຈະໄດ້ຮຽນຕັ້ງແຕ່ການສ້າງ Email, ການນຳໃຊ້ Google Drive, ການສ້າງເອກະສານທາງການ ແບບອອນລາຍ ດ້ວຍ Word, ຕາຕະລາງ Excel ດ້ວຍ Sheet, ບົດນຳສະເໜີແບບ PowerPoint ດ້ວຍ Slides ແລະ ຈະໄດ້ເຮັດ Workshop ຕົວຈິງກັບບັນດາ Google Services ເຊັ່ນ: ສ້າງຊ່ອງ YouTube, Google Form, Meet, Map, Translate…..

ບົດຮຽນ

ເນື້ອຫາທັງໝົດ ຫຍໍ້ເຂົ້າໝົດ

19 ບົດຮຽນ

00:00

ຫຼັກສູດ ໄອທີ ຂັ້ນພື້ນຖານດ້ວຍ Google Workspace ແຫ່ງຍຸກ 4.0 19 ບົດຮຽນ

ຄວາມຕ້ອງການ

  • ມີຄອມພິວເຕີ,​ ອີນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະສັບ ກໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ. ທຸກຄົນ ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຕ້ອງການໃບຢັ້ງຢືນ ການຮຽນຮູ້ຜ່ານງານ ແມ່ນສາມາດ ເຂົ້າຮຽນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ.

ອາຈານສອນ

(3.88)

29 ຫຼັກສູດຮຽນ

501 ນັກຮຽນ

8 Reviews

ຈັນທະວິໄລ ບຸນທະລາ

ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ເຕັກນໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈາກ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານມາມີດັ່ງນີ:
- ປີ 2008 ເຖິງ 2009 ເປັນອາຈານສອນສາຂາວິຊາໄອທີ ຢູ່ວິທະຍາໄລ ວົງຈະເລີນ ແລະ ເປີດສູນສອນຄອມພິວເຕີ ຊີໄອທີ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
- ປີ 2009 ເຖິງ 2015 ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາຊຽງຂວາງ ເປັນຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງໄອທີ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
- ປີ 2016 ເຖິງ 2020 ຍົກຍ້າຍ ມາເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງ ພັດທະນາໂປຼແກຼມ ຢູ່ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
- ທ້າຍປີ 2020 ເຖິງປະຈຸບັນ ໄດ້ຂໍລາອອກຈາກທະນາຄານ ມາດຳເນີນທຸລະກິດເຕັມຕົວ ເຊິ່ງປະຈຸບັນເປັນອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ທາງດ້ານວຽກງານໄອທີ ຄົບວົງຈອນ ເຊັ່ນ: ຕົວແທນຈຳໜ່າຍກ້ອງວົງຈອນປິດ Dahua Technology, ຮັບພັດທະນາແອັບມືຖື, ພັດທະນາໂປຼແກຼມ, ເວັບໄຊ, E-Learning ແລະ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບໄອທີ.