⇪ ດາວໂຫຼດ & ຕິດຕັ້ງ Microsoft Office 2013-2019 ງ່າຍໆ ✅ ຟຣີ 100%

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ

ສ້າງໂດຍ ເດັກໄອທີໂປຼເຈັກ໌ ອັບເດດຫຼ່າສຸດ 09/03/2021 15:21

ຟຼີ

ສິ່ງທີ່ປະກອບມີ

  • 1 ບົດຮຽນ
  • ຮອງຮັບສະມາດໂຟນ
  • ໃບຢັ້ງຢືນຫຼັງຮຽນຈົບ
⇪ ດາວໂຫຼດ & ຕິດຕັ້ງ Microsoft Office 2013-2019 ງ່າຍໆ ✅ ຟຣີ 100% 1 ບົດຮຽນ

ອາຈານສອນ

7 ຫຼັກສູດຮຽນ

97 ນັກຮຽນ

0 Reviews

ເດັກໄອທີໂປຼເຈັກ໌

⦿ IT/Graphix Design & Media 💻
" ເດັກໄອທີ " ທີ່ມີຄວາມຮັກ-ມັກໃນເລື່ອງໄອທີ, ຄອມພິວເຕີ, ມັກການອອກແບບ, ມັກທີ່ຈະຊອກຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ທີ່ຕົນມີໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈ ຜ່ານ Youtube ພາຍໃຕ້ " https://www.youtube.com/c/dekitproject/featured " ໃນນາມ " ເດັກໄອທີໂປຼເຈັກ໌ " ທີ່ເຮັດວຽກປະຈໍາ ແລະ ຮັບວຽກ Freelance ເພື່ອລ້ຽງຊີບ