ພັດທະນາໂປຼແກຼມ ຄູ້ມຄອງ ພະນັກງານ ຮູບແບບ Web App Online + API ດ້ວຍ Laravel 8 + MySQL5

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີຈັດການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຂໍ້ມູນເງື່ອນໄຂ ແລະ ການສ້າງລາຍງານ ໃຫ້ຂໍ້ມູນພະນັກງານ

ລະດັບປານກາງ

ສ້າງໂດຍ ຈັນທະວິໄລ ບຸນທະລາ ອັບເດດຫຼ່າສຸດ 31/05/2021 14:11

990,000.00₭ 4,990,000.00₭ 80.16% ເປີເຊັນ

ສິ່ງທີ່ປະກອບມີ

  • 45 ບົດຮຽນ
  • 7 ວຽກບ້ານ
  • ຮອງຮັບສະມາດໂຟນ
  • ໃບຢັ້ງຢືນຫຼັງຮຽນຈົບ

ເບິ່ງວີດີໂອ

ບົດຮຽນ

ເນື້ອຫາທັງໝົດ ຫຍໍ້ເຂົ້າໝົດ

45 ບົດຮຽນ

00:00

ພັດທະນາໂປຼແກຼມ ຄູ້ມຄອງ ພະນັກງານ ຮູບແບບ Web App Online + API ດ້ວຍ Laravel 8 + MySQL5 45 ບົດຮຽນ

ຄວາມຕ້ອງການ

  • ພື້ນຖານ PHP Laravel, HTML, CSS

ລາຍລະອຽດ

ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຈັດການຂໍ້ມູນບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ, ຕຳແໜ່ງງານ, ຂະແໜງການ, ສະຖານະຕ່າງໆ, ຂໍ້ມູນພະນັກງານ, ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ, ວັນທີໝົດສັນຍາ, ຮູບພາບ, ວິທີການສ້າງລາຍງານພະນັກງານ ແລະ ພີມຂໍ້ມູນ ພະນັກງານອອກ ຕາມແບບຟອມ ທີ່ເຮົາອອກແບບດ້ວຍຕົວເອງ.

ອາຈານສອນ

(3.88)

29 ຫຼັກສູດຮຽນ

501 ນັກຮຽນ

8 Reviews

ຈັນທະວິໄລ ບຸນທະລາ

ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ເຕັກນໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈາກ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານມາມີດັ່ງນີ:
- ປີ 2008 ເຖິງ 2009 ເປັນອາຈານສອນສາຂາວິຊາໄອທີ ຢູ່ວິທະຍາໄລ ວົງຈະເລີນ ແລະ ເປີດສູນສອນຄອມພິວເຕີ ຊີໄອທີ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
- ປີ 2009 ເຖິງ 2015 ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາຊຽງຂວາງ ເປັນຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງໄອທີ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
- ປີ 2016 ເຖິງ 2020 ຍົກຍ້າຍ ມາເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງ ພັດທະນາໂປຼແກຼມ ຢູ່ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
- ທ້າຍປີ 2020 ເຖິງປະຈຸບັນ ໄດ້ຂໍລາອອກຈາກທະນາຄານ ມາດຳເນີນທຸລະກິດເຕັມຕົວ ເຊິ່ງປະຈຸບັນເປັນອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ທາງດ້ານວຽກງານໄອທີ ຄົບວົງຈອນ ເຊັ່ນ: ຕົວແທນຈຳໜ່າຍກ້ອງວົງຈອນປິດ Dahua Technology, ຮັບພັດທະນາແອັບມືຖື, ພັດທະນາໂປຼແກຼມ, ເວັບໄຊ, E-Learning ແລະ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບໄອທີ.